Shoqëria Civile dhe Mediat Lokale

Në radhën zhvillimit të tryezave të paraparë në projektin “Pjesmarrja Qytetare në Zgjedhjet Lokale” ne zhvilluam diskutim me përfaqësuesit e Shoqëris Civile dhe me Mediat lokale në komunën e Preshevës.

Në këtë takim u diskutua mbi zhvillimin dhe mëmnyrën e zgjedhjeve lokale të cilat u zhvilluan më 24 dhjetorit të vitit 2017.