Aktivitet i organizuar nga “Qendra per Avokim dhe Zhvillim te Demokracise” (CADD)-Presheve per vetedijesimin e qytetareve mbi: rendesine e votes, vleren e saj , menyren ( formen ) e votimit , dokumentet e nevojshme per votim etj.