Takimi i radhës i realizuar më 07.12.2017

Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, zhvilloi takimin e radhës me Forumet e Rinore të subjekteve politike në Komunën e Preshevës.
Temë e këtij diskutimi ishte “Sfidat e Rinis drejt një qëllimi të caktuar”
Në këtë takim Forumet Rinore patën mundësin që të shkëmbejnë ide mes vete.
Antarët e Forumeve Rinore të rinjëve tanë i shpjeguan për rolin e Forumeve dhe hapsirat e veprimit, dhe për aktivitetet të realizuara në komunën tonë.