Takimi

Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, realizoi bashkëbisedimin në mes të drejtuesve të institucioneve publike dhe qytetarëve të Komunës së Preshevës.

Temë e këtij diskutimi ishte ” Sfidat e Rinisë, drejt një qëllimi të caktuar”
Të rinjtë tanë u informuan me problemet dhe mundësitë që janë prezente në Komunën e Preshevës.

Diskutimet e radhës vazhdojnë për temat e ndryshme gjatë ditëve në vijim.