Prezantimi i Projektit “Pjesmarrja e Qytetareve ne Zgjedhjet Lokale”

Gani Rashiti – Drejtor Exsekutiv

Elma Fazliu – Aktiviste

Vesa Hasani – Aktiviste