N J O F T I M

Në kuadër të Projektit “Pjesëmarrja qytetare në vendimet komunale”
Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) organizon debat publik mes përfaqësuesve zyrtar të pushtetit lokal dhe qytetarëve të komunës së Preshevës.

Debati organizohet me temën: Qeverisja lokale, problemet dhe sfidat në të ardhmen

Të ftuar janë:

znj.Ardita Sinani  – Kryetare e komunës se Preshevës
z.Sami Salihu  – Kryetar i kuvendit komunal të komunës së Preshevës

Debati do të zhvillohet në amfiteatrin e televizionit “Presheva” me datë 07.09.2017 (e Enjte) me fillim nga ora 17:00.

Në këtë takim qytetarët mund të bisedojnë drejtpërdrejt me udhëheqësit e komunës së Preshevës.