Debati Publik i zhvilluar me datë 28.09.2017

Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku si panelist i radhës ishte z.Shqiprim Arifi – Kryetari i Alternativës për Ndryshim(APN) dhe njëherish Kryetar i Organit të Përkoshëm në Komunën e Preshvës. Debati u zhvillua në Amnfiteatrin e TVP-së. Në këtë debat qytetarët e komunës së preshevës patën mundësinë që të diskutonin dhe ti parashtronin pyetje të drejtpërdrejta z.Arifit.
Pyetjet që i shtronin qytetarët z.Arifi kryesisht kishin të bënin me: Qeverisjen Lokale, Bursat për Studentët, Emërimi i Organit të Përkoshëm,Të drejtat e Shqiptarëve në Komunën e Preshevës, Perspektiva Rinore,Gjendja ekonomike etj.
Debatin do ta vazhdojmë me kryetar të partive politike, si dhe me drejtues të institucioneve në komunën e Preshevës.

1 2 3 4 5