By Rilind Shaqiri

May. 31 | The-fall-of-an-empireDownload

Debat Publik 28.09.2017

Sep. 29 | Debati Publik i zhvilluar me datë 28.09.2017 Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku si panelist i radhës ishte z.Shqiprim Arifi – Kryetari...

Njoftim

Sep. 11 | N J O F T I M Në kuadër të Projektit “Pjesëmarrja qytetare në vendimet komunale” Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) organizon debat publik mes përfaqësuesve zyrtar të pushtetit lokal dhe qytetarëve të komunës së Preshevës....