Bashkëbisedim

Nov. 22 | Debati Publik i zhvilluar me datë 22.11.2017 Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku si panelist i radhës ishte z.Xhelal Memeti –...

Debat Publik 28.09.2017

Sep. 29 | Debati Publik i zhvilluar me datë 28.09.2017 Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku si panelist i radhës ishte z.Shqiprim Arifi – Kryetari...

Debat Publik 07.09.2017

Sep. 18 | Debati Publik i zhvilluar me datë 07.09.2017 Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku të ftuar ishin: Kryetarja e komunës znj.Ardita Sinani dhe...

Tryeza BPRG – CADD

Jul. 11 | Tryeza BPRG – CADD    

Zgjedhjet Lokale dhe Parlamentare në R.e Serbisë

Jul. 11 | Zgjedhjet Lokale dhe Parlamentare në R.e Serbisë