Takimi i Realizuar më 09.01.2018

Jan. 24 | Shoqëria Civile dhe Mediat Lokale Në radhën zhvillimit të tryezave të paraparë në projektin “Pjesmarrja Qytetare në Zgjedhjet Lokale” ne zhvilluam diskutim me përfaqësuesit e Shoqëris Civile dhe me Mediat lokale në komunën e Preshevës....

“Sfidat e Rinisë drejt një qëllimi të caktuar”

Dec. 7 | Takimi i radhës i realizuar më 07.12.2017 Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, zhvilloi takimin e radhës me Forumet e Rinore të subjekteve politike në Komunën e Preshevës. Temë e këtij diskutimi ishte “Sfidat e...

Dec. 6 | Takimi i realizur më 06.12.2017 Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, zhvilloi takimin e radhës me Forumet e Grave të subjekteve politike në Komunën e Preshevës. Në këtë takim u diskutuan temat e ndryshme siç janë:...

“Sfidat e Rinis drejt një Qëllimi të Caktuar”

Dec. 6 | Takimi Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, realizoi bashkëbisedimin në mes të drejtuesve të institucioneve publike dhe qytetarëve të Komunës së Preshevës. Temë e këtij diskutimi ishte ” Sfidat e Rinisë,...

Shpërndarja e Broshurave “Dil dhe Voto”

Dec. 2 | Aktivitet i organizuar nga “Qendra per Avokim dhe Zhvillim te Demokracise” (CADD)-Presheve per vetedijesimin e qytetareve mbi: rendesine e votes, vleren e saj , menyren ( formen ) e votimit , dokumentet e nevojshme per votim etj.