RREGULLORE E KËSHILLIT KOMUNAL TË KOMUNËS PRESHEVËS.

May. 31 | Rregull.keshill.-2008-shqipDownload

S T A T U T TË BASHKËSISË LOKALE

May. 31 | statuti-BL-forma-finale-2013-shqipDownload

Rregullorja e Kuvendit të komunës së Preshevës

May. 31 | Rregullorja e Kuvendit KomunalDownload