By Rilind Shaqiri

May. 31 | The-fall-of-an-empireDownload

RREGULLORE E KËSHILLIT KOMUNAL TË KOMUNËS PRESHEVËS.

May. 31 | Rregull.keshill.-2008-shqipDownload

S T A T U T TË BASHKËSISË LOKALE

May. 31 | statuti-BL-forma-finale-2013-shqipDownload

Rregullorja e Kuvendit të komunës së Preshevës

May. 31 | Rregullorja e Kuvendit KomunalDownload

Takimi i Realizuar më 09.01.2018

Jan. 24 | Shoqëria Civile dhe Mediat Lokale Në radhën zhvillimit të tryezave të paraparë në projektin “Pjesmarrja Qytetare në Zgjedhjet Lokale” ne zhvilluam diskutim me përfaqësuesit e Shoqëris Civile dhe me Mediat lokale në komunën e Preshevës....