Takimi i realizur më 06.12.2017
Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, zhvilloi takimin e radhës me Forumet e Grave të subjekteve politike në Komunën e Preshevës.

Në këtë takim u diskutuan temat e ndryshme siç janë: Pozita e gruas në politikën lokale, problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen ato si dhe hapsira e veprimit në subjektet politike.

Në takimet e radhës janë të parapara diskutimet me akterë të profileve të ndryshme.