Aktivitetet

“Sfidat e Rinisë drejt një qëllimi të caktuar”

Dec. 7 | Takimi i radhës i realizuar më 07.12.2017 Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD)-Preshevë, zhvilloi takimin e radhës me Forumet e... Read more»

Takimi i Realizuar më 09.01.2018

Jan. 24 | Shoqëria Civile dhe Mediat Lokale Në radhën zhvillimit të tryezave të paraparë në projektin “Pjesmarrja Qytetare në Zgjedhjet Lokale” ne zhvilluam diskutim me përfaqësuesit... Read more»

Fotogaleria

Sfidat e Rinis drejt nje qellimi te caktuar

Dec. 10 | Prezantimi i Projektit “Pjesmarrja e Qytetareve ne Zgjedhjet Lokale” Gani Rashiti – Drejtor Exsekutiv Elma Fazliu – Aktiviste Vesa Hasani – Aktiviste Read more»

Lajme

Njoftim

Sep. 11 | N J O F T I M Në kuadër të Projektit “Pjesëmarrja qytetare në vendimet komunale” Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) organizon... Read more»

Debat Publik 28.09.2017

Sep. 29 | Debati Publik i zhvilluar me datë 28.09.2017 Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të... Read more»